Pla de Treball XEST 2016-2017

.
Terrassa, 1 d abril de 2016.

ÍNDEX
Pàgina
1. Introducció.................................................. 3 i 4
2. Objectius..................................................... 4
3. Activitats i accions.................................... 5 -


1. INTRODUCCIÓ.
La Xarxa d Escoles per a la Sostenibilitat de Terrassa XEST es constituí formalment el
29 d abril de 2011. El mes de setembre es va integrar a la Xarxa d Escoles per a la
Sostenibilitat de Catalunya XESC. Aquest any 2011, la Xarxa va treballar per la seva
creació i organització funcional, i va realitzar diferents actuacions conjuntes de difusió
com al seva presentació en el marc de la XX Setmana del Medi Ambient, la realització
d una exposició conjunta i la participació en la Setmana Europea de la Prevenció de
Residus amb la realització de diferents accions en cada Escola de la Xarxa. Va
elaborar el primer Pla de Treball 2012-2013 definint les nostres línies d actuació durant
aquests dos anys, i ara encarem un nou Pla que doni continuïtat a la nostra tasca i
objectius pels anys 2015 i 2016.
La Xarxa està composada pels següents membres:
Serveis Medi Ambient i Sostenibilitat i Educació de l Ajuntament de Terrassa.
Centre de Recursos Pedagògics Servei educatiu del Vallès Occidental II. Terrassa
Escola El Vallès
Escola França
Escola Roser Capdevila
IES Can Jofresa
Escola Serra de l Obac
Escola Santa Teresa de Jesús
Escola Vedruna Vall
Escola Mare de Déu del Carme
Escola El Cingle
Col·legi Tecnos
Escola Delta
Escola Ponent
IES. Terrassa
IES. Ègara
Llar d Infants Núria
Escola Martí
Escola Bressol Vallparadís
Escola Sant Josep de Calassanz
Món Idiomes
Escola Rosella
Escola Joaquima de Vedruna
Amb el suport dels Departaments de Territori i Sostenibilitat i d Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.
Integrada a la XESC (Xarxa d Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya)
Els objectius bàsics de la XEST són :

- Establir mecanismes de coordinació i intercanvi que facilitin la col·laboració entre els
centres educatius.
- Fomentar el debat intern per avançar en la conceptualització de l Educació per a la
Sostenibilitat en l àmbit dels centres educatius.
- Organitzar espais d intercanvi d experiències entre els centres educatius.
- Col·laborar en la formació del professorat i facilitar recursos educatius.
- Promoure la recerca i l avaluació sobre el procés de l Educació per a la Sostenibilitat
i els seus resultats.
- Potenciar la formació de la Xarxa i ajudar a cosolidar-la.
- Establir lligams amb altres Xarxes a nivell de Catalunya, amb la Xarxa d Escoles per
a la Sostenibilitat de Catalunya, XESC.

2. OBJECTIUS
Els objectius per a aquests dos propers anys 2016 i 2017, són:
 • Promoure l intercanvi entre els centres educatius de les escoles de la Xarxa.
 • Enfortir la formació del professorat i fomentar-ne l intercanvi.
 • Consolidar la innovació i la recerca com a eina per avançar en la millora de la pràctica educativa en educació ambiental.
 • Establir relacions amb altres Xarxes properes en el territori.
 • Accedir als recursos educatius i elaborar-ne de nous.
 • Fer visibles les actuacions de la XEST i millorar la difusió amb els diferents recursos comunicatius.
 • Realització d accions i activitats
 • Crear mecanismes de col·laboració entre la Xarxa i la resta de centres educatius de la ciutat per a treballar aspectes relacionats amb la Sostenibilitat.
 • Crear en tots els centres de la Xarxa, el Comitè Verd, Comissió Verda, Comissió de
 • Sostenibilitat , el nom que es consideri, com a òrgan de treball i generador de compromisos.
 • Participar en algun dels grups de treball de la XESC.
 • Participar en el Consell Municipal de Medi Ambient
 • Valorar i fer propostes en el Programa d Educació per a la Sostenibilitat de Terrassa (PEST
 • Realitzar una Jornada d Intercanvi d experiències de Centres de la Xarxa
 • Resultat de la Jornada d Intercanvi i reflexió, fer una exposició i gran acte públic.

3. ACTIVITATS I ACCIONS
1. Promoure l intercanvi entre els centres educatius de les escoles de la Xarxa.
Tal com està acordat, fer una reunió trimestral de coordinació i treball entre tots els membres, i aquelles que es considerin necessàries de treball pels temes considerats d interès específic. Si fos necessari, crear grups de treball per temes d interès.
I un dels temes a tractar en aquestes reunions permanents, és l intercanvi d informació entre centres i el seu conjunt. Per tant, les reunions ordinàries de plenari es dividiran en dues parts, una d informació i l altra de grups de treball per temes d interès i intercanvi.

2. Enfortir la formació del professorat i fomentar-ne l intercanvi. Realitzar com a mínim dues sessions formatives pel professorat...

3. Consolidar la innovació i la recerca com a eina per avançar en la millora de la
pràctica educativa en educació ambiental.
Fer propostes sobre innovació i recerca que ajudin a treballar les accions. Valorar-les i
aplicar-les, així com a fer-ne difusió entre els membres de la Xarxa.

4. Establir relacions amb altres Xarxes properes en el territori.
Establir relacions amb la Xarxa de Sabadell i Sant Cugat, i amb escoles dels municipis
de l entorn encara que no tinguin xarxa però treballen aspectes relacionats amb la
Sostenibilitat. La relació pot ser d intercanvi d informació, recursos i altres aspectes.
Fer sessions d informació, formació i intercanvi d experiències i recursos per tots els
centres.

5. Accedir als recursos educatius i elaborar-ne de nous.
Accedir als recursos disponibles d altres Xarxes, als Centres de Recursos Pedagògics
del Departament d Ensenyament i d altres que es considerin adients per a tenir-ne
coneixement i disposar-ne, i dins les disponibilitats crear-ne de nous partint des de la
experiència de cada centre de la Xarxa fins d altres.

6. Fer visibles les actuacions de la XEST i millorar la difusió amb els diferents
recursos comunicatius.
Les accions de la Xarxa s han de difondre sobretot entre els seus membres i després
la resta d escoles de la ciutat, i de la ciutadania, en general. Per tant, cal utilitzar tots els
mitjans de comunicació disponibles, la web i els mitjans de comunicació locals (premsa,
ràdio i televisió) per a donar a conèixer la nostra tasca i sobretot les nostres accions.
Fer un butlletí digital de la XEST per a difondre per tots els centres educatius com a
eina participativa i informativa (edició bimensual)

7. Realització d accions i activitats.
Continuar fomentant accions d estalvi i eficiència energètica als centres.
 • Generar un manual de bones pràctiques.
 • Fer curs de formació pel professorat sobre....
 • Fer curs de formació pel professorat sobre...
 • Fer una activitat conjunta de tots els Centres de la Xarxa
 • en el marc del Dia Mundial del Medi Ambient (5 de juny) i
 • en el marc de la Setmana del Medi Ambient.
 • Fer una activitat conjunta de tots els Centres de la Xarxa en el marc de la Setmana
 • Europea de la Prevenció de Residus (novembre).
 • Fer una activitat conjunts de tots els Centres de la Xarxa relacionats amb la
 • contaminació de l aire i soroll.
 • Fer una Guia bàsica de prevenció i gestió de residus, ambientalització d actes i
 • activitats, que serveixi de referència per tots els centres.
 • Dissenyar les estratègies adients per tal de projectar a les famílies els criteris i les
 • actuacions que condueixen a garantir la Sostenibilitat.
8. Crear mecanismes de col·laboració entre la Xarxa i la resta de centres educatius
de la ciutat per a treballar aspectes relacionats amb la Sostenibilitat.
A la ciutat hi ha moltes escoles que treballen aspectes relacionats amb la Sostenibilitat,
fan accions i activitats, i no estan en el programa d escoles verdes. Per tant, s hauria
d establir un mecanisme de relació i intercanvi amb l objectiu de generar dinàmiques
per a la Sostenibilitat a tots els Centres. S hauria de crear un àmbit de relació i
intercanvi amb la participació de la XEST, les direccions dels centres públics i privats
concertats de tots els nivells educatius de la ciutat. Crear el Fòrum educatiu de la
Sostenibilitat.

9. Crear en tots els centres educatius de la Xarxa, el Comitè Verd, Comissió Verda,
Comissió de la Sostenibilitat , el nom que es consideri, com a òrgan de treball i
generador de compromisos.
Alguns centres ja disposen d aquest òrgan, caldria que tots els centres de la Xarxa
tinguin aquesta eina de decisió, debat i valoració. I que el seu treball al centre tingui
una repercussió en el conjunt de la Xarxa per mitja d intercanvis d informació,
experiències i accions que serveixin de referència a tots els membres de la Xarxa.

10.Crear/aplicar un distintiu per a totes les escoles XEST
Davant la incertesa de continuïtat del programa d escoles verdes i la possibilitat de
disposar de distintiu, promoure un distintiu per a totes les escoles XEST, que podria ser
el mateix que ja existeix senzillament aplicat a cada Centre. Així totes les escoles
disposarien d un element comú i donaria imatge i contingut a la seva tasca.

11.Participar en algun dels grups de treball de la XESC.
En aquests moments estem participant en dos grups de treball, organització del
Simposi i el de Recursos, Recerca i Innovació. Mantenir el mateix nivell de participació.
El Simposi és de caràcter obligatori ja que treballa per a organitzar una trobada de
debat, que el tema és la relació entre l escola i el territori, on hi participin totes les
Xarxes integrades en la XESC. Debats, conferències, grups de treball debaten sobre
el tema plantejat i fer un recull de propostes d utilitat pels membres de la Xarxa
catalana. Per tant, la XEST hi estarà convidada amb l assistència de membres de cada
escola. Aquest simposi serà el mes de maig, aproximadament.
El grup de Recursos, Recerca i Innovació treballa per proposar noves propostes que
serveixen als membres de la Xarxa en les seves accions, plans de formació pel
professorat adaptat a les seves necessitats, recerca de noves propostes i treballs i
experiències en curs, i innovació en quan a noves tècniques, actuacions, per a adequar
a les necessitats.
Cal garantir la participació com a mínim en aquests dos grups compromesos amb la
nostra participació activa.

12.Participar en el Consell Municipal de Medi Ambient
La XEST té assignat un representant al Consell Municipal de Medi Ambient, fins ara hi
anava el representant de l Escola Serra de l Obac, per tant, s hauria d escollir un nou
representant en aquest Consell, on es debat i reflexiona sobre els diferents vectors
ambientals i les actuacions municipals en relació a la Sostenibilitat.

13.Valorar i fer propostes en el Programa d Educació per a la Sostenibilitat de
Terrassa (PEST).
El nou Programa des de la XEST s hauria d avaluar, valorar i fer propostes amb
l objectiu de tenir-ne coneixement i anar-lo millorant.

14.Realitzar una Jornada d intercanvi d experiències de Centres de la Xarxa
Proposta de treball per a realitzar una Jornada d intercanvi d experiències el mes d abril
o principis de maig, on alumnes i professorat expliquin el que fan i noves propostes
d accions i actuacions.
Del resultat de la jornada d intercanvi i reflexió fer una exposició i gran acte públic.
Per a donar visibilitat del treball dels centres de la XEST fer una acció col·lectiva com
una exposició i acte públic amb l aportació de tots els centres.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada